Sie sind hier

Wéi gesäit et mat der Reform vum Adapto aus?

Parlamentarische Fragen Mobilität und Verkehr Max Hahn Carole Hartmann

Quitt dass et roueg ëm d'Reform vum Adapto ginn ass, ass den DP-Deputéierte Max Hahn a Carole Hartmann zu Ouere komm, dass um Terrain villes nach net klappt. Aus deem Grond hu si beim zoustännege Minister nogefrot, wéi et bei der Ëmsetzung vun der Adapto-Reform ausgesäit a wou eventuell nach nogebessert muss ginn.

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden:

« Am Kader vun der Aféierung vum gratis ëffentlechen Transport mussen d’Clientë vum Adapto och näischt méi fir dëse Service bezuelen. Allerdéngs ass gläichzäiteg de komplette System vum Adapto reforméiert ginn, engersäits fir dëse méi effikass ze gestalten an anerersäits fir Abusen ze reduzéieren.

Et ass eis awer zu Ouere komm, dass et um Terrain nach vill Problemer gëtt, souwuel um Niveau vun der interner Organisatioun, wéi och am Kontakt mam Client.

Sou géif anscheinend den informatesche System, deen d’Faarte koordinéiert a verdeelt, net gutt funktionéieren, an och d’Kommunikatioun tëscht der Zentral an de Chauffere géif net gutt klappen. Dacks géifen och Chauffere vu wäit ewech geschéckt ginn, fir e Client ze féieren, an duerno nees genee sou wäit zréck ze fueren.

Eng weider Konsequenz vun der Reform wier, dass anescht wéi virdrun, de Chauffer de Client an deem seng Besoinen dacks net kennt, wat awer besonnesch bei Leit mat enger Behënnerung wichteg ass.

An deem Kader wollte mir dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte folgend Froe stellen:

- Wéi vill Demande fir eng nei Adaptoskaart sinn zënter dem 1. Mäerz erakomm?

- Gouf entretemps, wéi an der Chamberskommissioun vum 5. Mäerz ugekënnegt, eng Kommissioun geschaf, wou d’Leit Recours aleeë kënnen, wann hir Demande refuséiert gëtt? Wa jo, wéi vill där Recourse goufe bis elo ageluecht?

- A wéi ville Fäll gouf eng definitiv Kaart accordéiert?

- Ass den Här Minister au courant vun de Suergen a Problemer um Terrain?

- Gouf schonn e Bilan vun der Reform gemaachen, bei deem déi betraffe Leit, notamment d‘Clienten an d‘Busentreprisen, och gefrot gi sinn? Wa jo, wat war d’Resultat dovunner?

- Wann net, ass dat geplangt? Fir wéini wier dat?

- Ass schonn eng Analyse gemaach ginn, ob den aktuelle System méi ressourceneffizient ass wéi deen alen, virun allem wat de Käschtepunkt betrëfft?

- Gëtt reegelméisseg eng Analyse vun der Performanz an Effizienz vum informatesche System gemaach, fir dësen, wann néideg, ze updaten?

- Schafft de System aktuell ekologesch sënnvoll, sou dass onnëtz wäit Trajeten evitéiert ginn? Ass virgesinn de System an där Hisiicht an Zukunft nach ze verfeineren?

- Wéi vill Mataarbechter schaffen aktuell an der Telefonszentral? Wéi vill nei Mataarbechter goufen zënter dem 1. Mäerz 2020 nei agestallt? Ass geplangt, zousätzlech Mataarbechter ze rekrutéieren?

- Mussen déi nei Mataarbechter eng Formatioun maachen, ieren si hir Aarbecht an der Zentral ufänke kënnen?

- Ass virgesinn, eng separat Telefonsverbindung nëmme fir d’Buschauffer ze schafen, fir d’Kommunikatioun mat der Zentral ze verbesseren?

- Huet den Här Minister Statistiken iwwer d’Verspéidungen vun de Faarten? Hunn d’Verspéidungen mam neie System zougeholl?

- Wéi vill Demande si beim Ministère rakomm fir eng Taxisfaart ze rembourséieren, well eppes beim Adapto net geklappt huet an déi concernéiert Persoun en Taxi huet missen huelen?

- Wier den Här Minister bereet, et de Clienten an Zukunft z’erméiglechen ënner gewësse Bedéngungen de selwechte Chauffer ze halen? »

 

Mat déiwem Respekt,

                      

                  Max HAHN                    Carole HARTMANN

                  Deputéierten                             Deputéiert


Max Hahn

Carole Hartmann